Przejdź do treści

Mediacja Online – narzędzia internetowe

Mediacja Online

System mediacji online

Mediacja online, znana również jako e-mediacja, czy też mediacja internetowa to mediacja na odległość. Umożliwia ona Stronom konfliktu na osiągnięcie ugody za pośrednictwem mediatora online, bez konieczności fizycznego spotkania. Korzystanie z nowoczesnych narzędzi internetowych sprawia, że mediacja staje się łatwo dostępna dla osób z dostępem do Internetu. Procedury mediacji online nie odbiegają od standardowej sesji mediacji, a jedynie sala mediacji jest w tym przypadku wirtualna.

Jak przebiega mediacja online?

Proces mediacji online zaczyna się od wyboru mediatora online (np. mediatora sądowego), który będzie prowadził mediację. Następnie, strony i mediator spotykają się wykorzystując do tego celu technologie komunikacji. Jednym z narzędzi, które umożliwia przeprowadzenie mediacji i jednocześnie zapewnia, że zasada poufności mediacji zostaje zachowana, jest platforma Google Meet. Sama procedura mediacji pozostaje niezmieniona, a jej wynikiem jest ugoda mediacyjna.

Mediacja Online w Google Meet

Google Meet to platforma, która zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas spotkań online. Każda sesja jest zabezpieczana przez zaawansowane szyfrowanie. Dzięki temu oprogramowanie gwarantuje ochronę informacji udostępnianych podczas sesji mediacji przed dostępem nieupoważnionych osób. Dodatkowo Google Meet pozwala na kontrolowanie dostępu do spotkań za pomocą indywidualnych linków zaproszeń. Mediator online może również korzystać z funkcji przyporządkowywania uczestników do różnych podgrup. Zapewnia to dodatkową kontrolę nad przebiegiem sesji oraz pozwala uczestnikom na konsultacje (np. z pełnomocnikiem) poza głównym spotkaniem mediacyjnym.

Korzyści jakie daje rozwój mediacji online

E-mediacja online oferuje wiele korzyści, takich jak dostępność, szybkość rozstrzygania sporów i niższe koszty w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Mediacje na odległość również pozwalają na większą elastyczność w organizacji spotkań i skracają czas oczekiwania na dostępne terminy mediatorów. Mediacja pozasądowa często kończy się ugodą, która jest satysfakcjonująca dla obu stron, co jest znaczną zaletą w porównaniu z wyrokami sądowymi. Mediacja online może także zwiększać poczucie prywatności i anonimowości, co jest istotne w delikatnych kwestiach osobistych lub biznesowych. Uczestnicy mogą czuć się bardziej swobodnie wyrażając swoje opinie, nie obawiając się bezpośredniej konfrontacji, co może prowadzić do bardziej otwartej i szczerej komunikacji.

Zalety mediacji internetowej

Mediacja internetowa, jako forma rozwiązywania konfliktów, zyskuje na popularności dzięki swoim licznym zaletom. Przede wszystkim, jest znacznie bardziej dostępna niż tradycyjne metody mediacji. Uczestnicy mogą brać w niej udział z dowolnego miejsca na świecie, potrzebując jedynie stabilnego połączenia internetowego i urządzenia umożliwiającego komunikację online. To powoduje obniżenie kosztów związanych z podróżami i wynajmem pomieszczeń, co jest szczególnie korzystne dla osób z ograniczonymi środkami finansowymi.

Podsumowując, mediacja internetowa jest skutecznym i wygodnym rozwiązaniem, które umożliwia rozwiązywanie konfliktów w sposób szybki, efektywny i mniej kosztowny. Dostosowanie się do potrzeb i możliwości technologicznych uczestników może przynieść znaczące korzyści i przyczynić się do osiągnięcia trwałego porozumienia.

Zapraszam do mojej Kancelarii Mediacyjnej, a także do skorzystania z oferty w zakresie rewalidacji dzieci i młodzieży (również z wykorzystaniem terapii niedyrektywnej). Znajdziesz mnie na liście stałych mediatorów prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.