Przejdź do treści
Mediator Sylwia Jakoby-Binkowska

Mediator Sylwia Jakoby-Binkowska

Mediacje umowne i sądowe w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych – stacjonarnie i online

Neutralność mediatora

Neutralność

Mediator pomaga stronom nie narzucając swoich rozwiązań

Dobrowolność mediacji

Dobrowolność

Udział w mediacji jest dobrowolny, zależny od woli stron

Poufność mediacji

Poufność

Wypowiedzi uczestników mediacji nie mogą być ujawniane

Bezstronność mediatora

Bezstronność

Mediator nie faworyzuje żadnego z uczestników mediacji

Mediator - mediacje zamiast sądu

Mediator w Sprawach Prywatnych i Sądowych

Witaj na stronie mojej Kancelarii Mediacyjnej, w miejscu, w którym zrozumienie i empatia są równie ważne jak profesjonalizm i kompetencje, by dzięki ich synergii jak najlepiej pomagać w rozwiązywaniu konfliktów poprzez mediację. Dzięki zaangażowaniu i indywidualnemu podejściu do każdej sprawy, jako profesjonalny mediator, skupiam się nie tylko na istocie sporu, ale także na potrzebach i wartościach uczestników mediacji. Występuję jako mediator w sprawach prywatnych, a także pełnię funkcję stałego mediatora przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Posiadam certyfikat mediatora, systematycznie odbywam szkolenia mediacji, podnosząc swoje kwalifikacje, ale co równie ważne, mam szerokie doświadczenie i indywidualne predyspozycje do współpracy z ludźmi. Albert Einstein powiedział kiedyś, że nie możemy rozwiązywać problemów, używając tej samej myśli, która je stworzyła. Podążając za tą sentencją warto wprowadzić do sporu kogoś, kto będzie pośredniczył między stronami, kto będzie wspierał i pomagał w poszukiwaniu rozwiązań. Jeśli poszukujesz mediatora zapraszam do kontaktu!

Korzyści z mediacji – dlaczego wybrać mediację?

Mediator - korzyści z mediacji
Mediator - mediacje umowne i sądowe

Mediacje umowne i sądowe – umowy mediatorów

Jakimi sprawami zajmuje się mediator – rodzaje mediacji

Mediator - Mediacje Cywilne

Mediacje cywilne

Mediacja prowadzona w sprawach cywilnych jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które szukają szybkiego i mniej kosztownego sposobu na rozwiązanie sporów. Obejmuje spory związane z umowami, odszkodowaniami, czy też sprawami majątkowymi. Nasza Kancelaria gwarantuje kompleksową pomoc i wsparcie na każdym etapie procesu mediacji.

Mediacje Rodzinne

Mediator rodzinny

Konflikty rodzinne mogą być emocjonalnie obciążające. Współpraca mediatora ze stronami sporu pozwala zapewnić neutralne, a także wspierające środowisko. Rodziny mogą pracować nad znalezieniem rozwiązania swoich problemów, takich jak podział majątku, opieka nad dziećmi czy ustalenia dotyczące alimentów.

Mediacje Rozwodowe

Mediator rozwodowy

Rozwód nie musi oznaczać długotrwałej i wyczerpującej walki w sądzie. Mediacje rozwodowe pozwalają na osiągnięcie porozumienia, które przede wszystkim szanuje obie Strony i minimalizuje stres związany z rozpadem związku. Nasza Kancelaria pomaga w negocjacjach i ustaleniach korzystnych dla obu Stron mając przez cały proces na uwadze dobro dziecka.

Mediacje Gospodarcze

Mediacje gospodarcze

Dla przedsiębiorstw i organizacji, mediacje gospodarcze oferują efektywny sposób na rozwiązanie sporów biznesowych, takich jak konflikty handlowe, spory między wspólnikami czy kwestie związane z prawami autorskimi. Współpraca mediatora ze stronami istotnie pomaga w osiągnięciu porozumienia, a przede wszystkim zapewnia kontynuację prowadzenia działalności gospodarczej.

Mediacje Administracyjne

Mediacje administracyjne

Mediacja prowadzona w sprawach administracyjnych jest skierowana do osób i instytucji, które poszukują rozwiązania konfliktów z organami administracji publicznej. Dzięki mediacjom możliwe jest znalezienie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania, a przede wszystkim bez konieczności prowadzenia długotrwałych postępowań administracyjnych.

Mediacje Pracownicze

Mediacje pracownicze

Konflikty w miejscu pracy mogą negatywnie wpływać na atmosferę, a w szczególności efektywność zespołu. Mediacje pracownicze prowadzone przez profesjonalnego mediatora pomagają w rozwiązaniu sporów między pracownikami, a także między pracownikami a pracodawcami, dążąc do przywrócenia harmonii i współpracy.

Mediacje Szkolne

Mediator w szkole

Szkolne konflikty wymagają delikatnego podejścia, a przede wszystkim zrozumienia specyfiki środowiska edukacyjnego. Mediacje szkolne pomagają uczniom, a także rodzicom oraz nauczycielom. Umożliwiają konstruktywne rozwiązywanie problemów, a w szczególności sporów między uczniami czy też konfliktów między kadrą nauczycielską a rodzicami.

Profesjonalny mediator – podstawowe zasady mediacji